Kudüs Davamiz

Bilindiği üzere Kudüs, bugün bütün dünya Müslümanlarını yakından ilgilendiren önemli tehlikeler ve tehditlerle karşı karşıyadır. Bu tehlikeleri savmak ve Kudüs davasını sahiplenmek sadece Kudüs’te ve Filistin’de yaşayan Müslümanların görevi değildir. Bu, tüm dünya Müslümanlarının görevidir. Ama ne yazık ki bugün Kudüs’te yaşanan olaylar, Müslümanların birçoğu tarafından tıpkı herhangi bir Güney Amerika ülkesinde yaşanan olaylar gibi algılanıyor. Kudüs davası iman davasıdır. Müslümanları imani açıdan ilgilendirmektedir.

Çağımızın tanınmış ilim adamlarından olan Prof. Dr. Yusuf el-Karadavi, cuma hutbelerinden birinde Mescidi Aksa’yı basite alarak ona karşı sorumluluğunu önemsemeyenin, yarın bir gün Mescid-i Haram’ı da basite almaktan ve ona karşı sorumluluğunu önemsememekten çekinmeyeceğine dikkat çekerek şöyle demiştir: “Yahudiler her zaman aynı Yahudilerdir. Planlarını sürekli canlı tutmaktadırlar, onlarla yapılan anlaşmanın hiçbir ağırlığı ve değeri yoktur. Oslo anlaşmasının ne olduğuna daha önce bu minberde işaret etmiş ve bu anlaşmanın cesaretliler anlaşması değil, güçlülerle ve zayıflar arasında imzalanmış bir anlaşma olduğunu dile getirmiştik. Bu kedi ile farenin yahut aslan ile koyunun anlaşmasıdır. Bu bizim istediğimiz barış değil sadece bir teslimiyettir.”

Karadavi, hutbesinde Mescid-i Aksa çevresindeki Müslümanların düşmanla karşı karşıya olmaları sebebiyle yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle işgalcilere karşı bir direndiklerini, dolayısıyla sürekli onların mağdur edildiklerini ama diğer yerlerdeki Müslümanların olan bitenlere karşı umursamaz bir tavır içine girdiklerini dile getirerek bunun vahim bir durum olduğuna dikkat çekmişti. Bütün ilim adamlarımız Kudüs davasının tüm dünya Müslümanlarını yakından ilgilendiren öncelikli bir dava olduğunda ittifak etmektedirler.

Kitap, Kudüs’teki hayatı ve direnişi gözler önüne seren, bu şehri çeşitli yönleriyle tanıtan fotoğraflarla zenginleştirmiştir.

Değerli okuyucularımızın bu kitabı okumakla yetinmeyerek çevrelerine de tanıtmak suretiyle en azından Kudüs davası hususunda insanların bilinçlendirilmesi çabalarına kendi çaplarında katkıda bulunacaklarına da inanıyoruz.

6,90 €

 • nur noch begrenzte Anzahl vorhanden
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit1

Seriatin Amaclarini Anlamak

Âyetlerden ve hadislerden oluşan dini metinleri anlama ve yorumlama ve bunlardan elde edilen dini hükümleri kavrama konusunda şeriatın maksatlarının göz ardı edilemeyeceğini düşünen ve ifade eden Karadavî, bu konuda oluşan orta ve dengeli yol ile aşırı iki uçtan oluşan diğer görüşleri teker teker ve net bir şekilde ortaya koymaktadır. Onun tespit ve tasnifine göre nassları olduğu gibi ve sadece lafızlarını esas alarak anlamak doğru olmadığı gibi, âyet ve hadislerin lafızlarını makasıt ve maslahat düşüncesiyle iptal etmek de doğru bir yaklaşım değildir. O, bu kitabında bu üç yönelişi ekol olarak adlandırıp ele almakta, her bir yaklaşımın özelliklerini ve odaklandığı noktaları güzelce özetlemekte ve görüşlerinden örnekler vermektedir.

10,00 €

8,90 €

 • leider ausverkauft

Sünneti anlamada yöntem

Şüphesiz sünnet, Kur’an’ın açıklamasıdır. Bu nedenle de sünnet; Kur’an’ın kapalı olan ifadelerini açıklar, genel ifadelerini özele indirger, mutlak olanlarına sınırlar koyar. Eğer sünnet olmasaydı, namazın, orucun, zekâtın, haccın ve diğer birçok emirlerin detaylarını bilemezdik. İşte bu sebeple Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana da bu Kur’an’ı indirdik.” (Nahl, 16/44) Ayrıca Kur’an bize, Allah’a itaat etmeyi emrettiği gibi, Resûlüllah’a (sallallahu aleyhi ve sellem) itaat etmeyi de emretmektedir: “De ki: Allah’a itaat edin; Resûl’e de itaat edin.” (Nûr, 24/54) “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Resûl’e itaat edin ve sizden olan ulu’l-emre de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz Allah’a ve âhirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah’a ve Resûl’e götürün.” (Nisâ, 4/59) Âlimler, herhangi bir işi “Allah’a götürme”nin, O’nun kitabına götürmek olduğu, “Resûl’e götürme”nin de onun sünnetine götürmek olduğu hususunda icmâ etmişlerdir.

11,90 €

8,90 €

 • nur noch begrenzte Anzahl vorhanden
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit1

Risalaler Davet Esaslari

Ey Müslüman Kardeşler! Sizler, ne bir hayır kuruluşu, ne bir siyasi parti ve ne de sınırlı bazı amaçlar için kurulmuş bir heyetsiniz. Sizler, bu ümmetin kalbinde yer alan ve Kuranla insanları selamlayan yeni bir ruh, Allahın marifetiyle maddenin karanlık etkisini dağıtan bir nur ve Resûlullahın (s.a.v) davetini haykıran yüksek bir sedasınız. Gerçekte sizler kendinizi; insanların, taşımaktan çekindiği bu davanın yükünü tek başına taşıyan birileri şeklinde hissetmelisiniz.

6,90 €

4,90 €

 • nur noch begrenzte Anzahl vorhanden
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit1

Müslüman Kardesler, Tarihe Yön Veren Olaylar 1-2

Üstad Mahmud Abdulhalim bu cemaate katılan, yaşayan ve gölgesinde mücadele veren, otuzlu yıllardan beri olaylara şahitlik eden ilk liderlerdendir. Allah da onu iyi bir hafıza ve güçlü bir zihinle ödüllendirdi. Ona, Allah düşmanlarını, art niyetlileri ve cemaatin tarihini inceleyip de gerçekleri gizleyen ve genel tabloyu bozan kiralık kalemleri görebilmeyi bahşetti. Yaşının ilerlediğinin farkına vardığında; araştırmacılara, bu cemaatin tarihini doğru edinmenin önemini göstermeye vesile olması ve de hakikati doğru yerde arayan şeref sahibi her insanın başvuracağı bir kaynak olması için bu hatıraların/anıların kayıt altına alınmasının gerekliliğini anladı. Allah da onun gayretini en güzel şekilde mükâfatlandırdı.

21,00 €

15,90 €

 • nur noch begrenzte Anzahl vorhanden
 • 1 - 3 Tage Lieferzeit1

Personalisierungspauschaule für je 1 Teppich

Personalisierungspauschale ohne Teppich.

Bitte wählen Sie einen Teppich oder ein Set noch aus, welches personalisiert w erden soll.

 

Wir personalisieren jede Art von Gebetsteppich, egal ob dick oder dünn.

Es wird ausschließlich in den Farben schwarz oder weiß bestickt.

Die Personalisierung kostet pro Teppich 10€.

Sie können auch ein Set auswählen und diesen Service hinzubuchen und in der Bestellnotiz den Namen angeben.

Bei der Personalieserung kommt es momentan zu einer Wartezeit von bis zu 8 Tagen.

 

Wählen Sie die Schriftfarbe aus.

 

10,00 €

 • verfügbar
 • 5 - 8 Tage Lieferzeit1